Velkommen til medac Nordics

Välkommen till medac Nordics

En informasjonsfilm til de som får metotreksatbehandling for sin RA eller psoriasis.

SE FILMEN

En informasjonsfilm om blærekreft. Les mer om blærekreft på blaerekreftinfo.no

SE FILMEN

Velkommen til medac Nordics!

Vår målsetting er å utvikle og levere legemidler som kan hjelpe pasienter med alvorlige sykdommer til et friskere og bedre liv. Vårt fokus er primært behandling av autoimmune sykdommer og kreft. Vi ønsker å ha en tett dialog med alle interessenter som kan bidra til å oppfylle dette målet.

På hjemmesidene våre finner du informasjon om virksomheten vår, produktene våre og relevante sykdomsområder. Er det noe du ikke finner på hjemmesiden, er du velkommen til å kontakte oss.