Velkommen til medac Nordics

Velkommen til medac Nordics

Velkommen til medac Nordics!

Vår målsetting er å utvikle og levere legemidler som kan hjelpe pasienter med alvorlige sykdommer til et friskere og bedre liv. Vårt fokus er primært behandling av autoimmune sykdommer og kreft. Vi ønsker å ha en tett dialog med alle interessenter som kan bidra til å oppfylle dette målet.

På hjemmesidene våre finner du informasjon om virksomheten vår, produktene våre og relevante sykdomsområder. Er det noe du ikke finner her, er du velkommen til å kontakte oss.

En informasjonsfilm til de som får metotreksatbehandling for sin RA eller psoriasis.

SE FILMEN

En informasjonsfilm om blærekreft. Les mer om blærekreft på blaerekreftinfo.no

SE FILMEN