Juvenil idiopatisk artritt

Det er ikke bare eldre som rammes av leddinflammasjon, det kan også ramme barn. Juvenil idiopatisk artritt (JIA) er betegnelsen for den vanligste typen av reumatisk sykdom hos barn opp til 16 år. Ordet juvenil sikter til den tidlige sykdomsdebuten, idiopatisk til den ukjente grunnen og artritt til leddinflammasjonen. Andre betegnelser for denne sykdommen er JCA (juvenil kronisk artritt) eller JRA (juvenil reumatoid artritt).

Det finnes flere undertyper av sykdommen avhengig av symptom, for eksempel oligoartikulær (få ledd), polyartikulær (mange ledd) og systemisk (påvirker hele kroppen). JIA kan også assosieres med psoriasis eller være entesittrelatert (en inflammasjon i blant annet ryggrad og hofter).

Omtrent 1 av 1000 barn rammes av denne sykdommen. Barn i alle aldre kan rammes, men med noe vanligere debut mellom 1 og 2 års alder samt mellom 9 og 15.

Sykdommen kan ytre seg forskjellig, og foruten smerte og hevelse i ledd kan det forekomme uspesifikke symptomer som minsket fysisk aktivitet, tretthet, morgenstivhet, vedvarende eller tilbakevendende feber samt utslag. Av den grunn kan riktig diagnose være vanskelig å fastslå. Foreldre bør overveie å oppsøke en barnelege spesialisert på reumatologi og behandling av barn med artritt. Legen vil da utføre en fysisk undersøkelse inkludert blodprøvetaking for analyse samt forhøre seg om familiehistorikken (anamnese).

JIA kan ha en svært god prognose med fullstendig tilfriskning, såkalt remisjon, men det kan ta flere måneder eller år. Hos visse barn kan det forekomme ledd- og vevsdestruksjoner, noe som fører til alvorlige ubehag og begrensninger. Dette medfører konsekvenser for den personlige livskvaliteten opp i voksen alder, og det er derfor viktig at det gis egnet behandling.

Kilde: medac Tyskland (www.metoject.com)