Filmer/media

Filmene våre

Her kan du se våre forskjellige filmer!

Informasjonsfilm for de som behandles med metotreksat

Se filmen

Instruksjonsvideo for metex® o metex penn®

Se filmen

Film om blærekreft – For de som tisser blod eller opplever andre symptomer fra urinveiene

Se filmen

Andre medier

Podcast: Spotlight on MTX therapy in patients with RA – increasing vaccination response and combination therapy

Til podcast