Jobber du i helsevesenet?

Er du helsepersonell har du tilgang til legemiddelinformasjon som kun er beregnet til helsepersonell.

JA, JEG ER HELSEPERSONELL

Dersom du som pasient ønsker å motta pasientinformasjon om medisinen din, be din lege eller sykepleier kontakte oss for å bestille materiell.

NEI, JEG ER IKKE HELSEPERSONELL