GÖTHA er en langtidsstudie av pasienter med revmatoid artritt, psoriasisartritt og psoriasis

GÖTHA er en langtidsstudie av pasienter med revmatoid artritt, psoriasisartritt og psoriasis

GÖTHA, Västra Götalands Hud- og leddgiktstudie, initiert av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, er en langtidsstudie av pasienter med revmatoid artritt, psoriasisartritt og psoriasis, med mål om å få en forståelse av om noe kan forutsi sykdomsforløp, behandlingsrespons og komorbiditet ved revmatisk sykdom og psoriasis.

Medvirkende er Revmatologiske enheter ved Sahlgrenska universitetssykehuset, Alingsås sykehus, Södra Älvsborgs sykehus (Borås), Skaraborgs sykehus (Skövde) og Hudklinikken på Sahlgrenska.

Hovedforskerne for studien er Amra Osmancevic (Hudklinikken, SU), Inger Gjertsson (Revmatologisk klinikk, SU) og Eva Klingberg (Revmatologisk klinikk, SU).

Lena Mattsson Tollbom har jobbet ved Hudklinikken ved Sahlgrenska universitetssykehuset i over 40 år, og har de siste åtte årene vært forskningssykepleier i kliniske studier og ansvarlig for sykehusets Psoriasisskole. Lenas rolle i GÖTHA-studien er å ta seg av alle studiepasienter med psoriasis.

Hvordan rekrutteres pasientene og hvordan foregår klinikkbesøkene?

Pasientene inviteres til forskningsprosjektet via et informasjonsbrev. Du må være mellom 18 og 80 år og ha fått din psoriasisdiagnose på Sahlgrenska.

– Det er 55 psoriasispasienter påmeldt studien, siden november 2022. Jeg har også invitert pasienter som deltok på Psoriasisskolen, hvor en tredjedel har takket ja til å delta, sier Lena.

Pasientene kommer på fem forskningsbesøk, ved baseline og etter 1, 3, 5 og 10 år. Hvert besøk tar ca. 1,5 time. Ved besøkene utføres hudundersøkelse, blodtrykk og blodprøver tas, vekt, høyde og midjemål måles samt EKG. Pasienter kan også fylle ut spørreskjemaer/undersøkelser om sysselsetting, sykehistorie, livsstil, livskvalitet, medisin og arv. Gjennom blodprøvene analyseres blant annet blodfett, CRP, lever- og nyreverdier, samt markører for inflammatorisk leddsykdom og psoriasis.

– Det tas også biopsier, sier Lena. En biopsi tas fra et psoriatisk plaster og en tas fra sunn hud.

Biopsiene og blodprøvene brukes så til å undersøke betennelsesstoffer/markører som kan ha betydning både for selve sykdommen og for komorbiditeten.

Hva er målet med studiet?

Målet med studien er å øke kunnskapen om sykdomsmekanismer og forbedre omsorgen for pasientene.

Man ønsker også å finne hva som kjennetegner sykdommene, men også hva de har til felles.

– Man vil se om det er noe som kan fortelle hvordan det vil gå for pasienten i fremtiden, f.eks. om sykdomsutvikling, sier Lena. Det tas prøver for å finne ulike parametere, likheter og forskjeller mellom psoriasis og leddgikt.

– På hvilket nivå er pasientenes sykdomsaktivitet, hvordan ser behandlingen ut, når vi ut med våre retningslinjer og får pasientene omsorg etter det? Hele livssituasjonen er tatt i betraktning, sier Lena.

Studien vil vare i mange år og omfatte opptil 1000 pasienter. Gjennom denne studien håper man å kunne bidra til å besvare flere ulike forskningsspørsmål

Er det noe du vil fremheve ytterligere?

– Det skal være enkelt for pasientene å ha kontakt med omsorgen, og de skal ha kontakt når de føler de trenger det, sier Lena. Du skal føle at du har støtte.

For å lese mer om studien og ta del i de vitenskapelige spørsmålene, klikk her:

GÖTHA er en langtidsstudie av pasienter med … | FoU i Västra Götalandsregionen (researchweb.org)