BCG-medac

BCG-medac

Behandling av ikke-invasiv urotelial blærekreft (karsinom):

  • kurativ behandling av karsinom in situ
  • profylaktisk behandling av rekurrens av:
  • urotelial karsinom begrenset til mucosa:
  • Ta G1-G2 hvis multifokal og/eller rekurrent tumor
  • Ta G3
  • urotelial karsinom i lamina propria, men ikke i blærens muskulatur (T1)
  • karsinom in situ