Epirubicin medac

Epirubicin medac

Epirubicin brukes i behandlingen av en rekke neoplastiske tilstander som inkluderer:

  • Karsinom i brystet
  • Framskreden ovariekreft
  • Gastrisk kreft
  • Småcellet lungekreft