Leflunomide medac

Leflunomide medac

Leflunomid er indisert til behandling av voksne pasienter med:

  • aktiv revmatoid artritt som et sykdomsmodifiserende antirevmatisk middel (DMARD)
  • aktiv psoriasisartritt.

Nylig eller samtidig behandling med hepatotoksiske eller hematotoksiske DMARDs (f.eks. metotreksat) kan føre til økt forekomst av alvorlige bivirkninger, og initiering av leflunomidbehandlingen må derfor vurderes nøye med hensyn til disse nytte/risiko‑aspektene.

Bytte fra leflunomid til annen DMARD uten en forutgående utvaskingsprosedyre kan dessuten føre til økt risiko for alvorlige bivirkninger, selv lang tid etter byttet.

Les mer om Leflunomide medac på www.leflunomide-medac.com