Navirel®

Navirel®

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Navirel er konsentrat til infusjonsvæske. Virkestoffet vinorelbin tilhører gruppen cytostatika. Disse midlene påvirker veksten av maligne celler.
Navirel er beregnet for behandling av kreft, spesielt ikke-småcellet lungekreft og brystkreft.