Trecondi®

Trecondi®

Trecondi 1 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning (treosulfan)
Trecondi 5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning (treosulfan)

Trecondi inneholder virkestoffet treosulfan, som tilhører en legemiddelgruppe som kalles alkyleringsmidler. Treosulfan brukes til å klargjøre pasienter til benmargstransplantasjon (hematopoetisk stamcelletransplantasjon). Treosulfan ødelegger benmargscellene og gjør det mulig å transplantere nye benmargsceller som medfører produksjon av friske blodceller.
 
Trecondi brukes som en behandling før stamcelletransplantasjon til voksne og til ungdom og barn eldre enn én måned med kreft eller andre sykdommer.