Informationsjonsfilm til pasienter som behandles med metotreksat

En informasjonsfilm til de som får metotreksatbehandling for sin RA eller psoriasis.