Spørsmål og svar metex®/metex penn® (metotreksat)

Her finner du de vanligste produktspørsmål for Metex/Metex penn.

Hvordan oppbevares Metex/Metex penn?

Oppbevaring av sprøyten/pennen skal oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Sprøyten/pennen oppbevares i romtemperatur opp til 25⁰C (mellom 2⁰C og 25⁰C). Man kan lagre sprøyten/pennen i kjøleskap, men husk å romtemperere sprøyten/pennen. Sprøyten/pennen skal ikke fryses!
Bruk ikke Metex/Metex penn etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 

Kan brukte Metex sprøyter/penner kastes i vanlig husholdningsavfall?

Brukte sprøyter/penner skal ikke kastes med husholdningsavfallet og bør leveres til apoteket eller eventuelt kommunens avfallsplass om de håndterer risikoavfall. Fordi Metex/Metex penn inneholder et cellehemmende middel (metotreksat), bør en være forsiktig ved håndtering av benyttede sprøyter/penner. Legg sprøyten/pennen i en egen beholder for brukte sprøyter/penner. Hvis det oppstår spill, må man tørke opp og legge også dette i beholderen for sprøyter/penner. Håndtering av risikoavfallet kan variere fra kommune til kommune. Rådfør deg derfor med revmatologisk avdeling eller kommunalteknisk avdeling i din hjemkommune for informasjon om hvordan du skal håndtere risikoavfallet.

 

Hvordan oppbevares Metex/Metex penn på reise med fly?

På flyreise må sprøyter/penner oppbevares i håndbagasjen pga. temperaturen skal være mellom 2 og 25°C (må ikke fryses).
Dersom medisinen ikke er merket med resept fra apotek må attest fra lege må medbringes.

 

Hvordan administrere Metex/Metex penn?

Se instruksjonsvideo om hvordan administrere Metex/Metex penn på www.medisininstruksjoner.no

 

Inntak av Metex/Metex penn sammen med mat, drikke og alkohol?

Alkohol, samt store mengder kaffe, koffeinholdige drikker og svart te, skal unngås under behandling med Metex/Metex penn.

 

Metex/Metex penn bruksmåte og behandlingstid?

Metex/Metex penn injiseres én gang i uken!  Behandlende lege bestemmer behandlingens varighet. Behandling av revmatoid artritt, juvenil, idiopatisk artritt, psoriasis vulgaris, psoriasisartritt og Crohns sykdom med Metex/Metex penn er langtidsbehandling.

 

Dersom jeg har glemt å ta Metex/Metex penn?

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

 

Når og i hvilken dose skal folsyre tas under metotrexatbehandling?

Anbefalingen er at folsyre skal tas, men det er ingen klare retningslinjer for når eller i hvilken dose. 5-10 mg er nok pr. uke. Det anbefales ikke å ta folsyre på samme dag som metotrexat da det kan redusere effekten av medisinen.