medac stipend Dermatologi

Stipend fra Medac til utvikling og forskning i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere i Dermatologi og Venerologi

Medac har opprettet et stipend på kr 20 000,- som medlemmer av NSFs Faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi kan søke på. Dette stipendet utlyses for 2023.

Stipendet er opprettet med formål å stimulere til forskning eller kompetanseutvikling. Du som er medlem av NSFs FSDV og arbeider innen dermatologi / venerologi, er hjertelig velkommen til å søke. De samme kriteriene for tildeling av stipend gjelder for dette stipendet som for faggruppens andre stipend; du må ha vært medlem av faggruppen de siste tre årene, og du kan ikke ha fått tildelt stipend de siste tre årene fra faggruppen. Stipendet er pålydende inntil kr 20 000,- og kan i sin helhet gå til en person eller deles på flere.

Eksempler stipendet kan brukes til:

  • reiser i forbindelse med utviklings- og forskningsarbeid
  • kurs, utdanning

Stipendet kan ikke brukes relatert til kandidat/mastergradsarbeid, høyskoleutdanning eller tilsvarende som gir studiekompetanse.

Søknaden skal inneholde:

  • kort beskrivelse av motivasjon/bakgrunn for å søke stipend
  • Eventuelt reiseplan samt budsjettoverslag
  • Eventuelt innsendte/planlagte abstract eller poster
  • CV og arbeidsplass

Stipendet deles ut av styret i NSFs Faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi.

Avgjørelse om tildeling skjer tidligst to uker etter søknadsfristens utløp.

Den som tildeles stipend, forventes å avgi skriftlig rapport som kan publiseres på faggruppens web-side. Dokumenterte utgifter med originalkvitteringer og skjema: NSF Reiseregning sendes underskrevet med post til kasserer innen 4 uker etter kurs/reise/hospitering.

Søknadsfrist: 1. april 2023

Søknaden sendes elektronisk til leder av NSFs Faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi, Kristine Kirkeby Fuskeland.

Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt!