medac stipend Revmatologi

Stipend fra Medac til utvikling og forskning i samarbeid med NSF-faggruppen i Revmatologi

Medac har opprettet et stipend på kr 20.000,- som medlemmer av NSF-Revmatologisk faggruppe kan søke på. Dette stipendet utlyses for 2023.

Stipendet er opprettet med formål å stimulere til forskning eller kompetanseutvikling. Du som er medlem av NSF og arbeider innen revmatologi, er hjertelig velkommen til å søke. Stipendet er pålydende inntil kr 20.000,- og kan i sin helhet gå til en person eller deles på flere.

Eksempler stipendet kan brukes til:

  • Reiser i forbindelse med utviklings- og forskningsarbeid
  • Kurs og/eller utdanning
  • Hospiteringer

Stipendet kan ikke brukes relatert til kandidat/mastergradsarbeid, høyskoleutdanning eller tilsvarende som gir studiekompetanse.

Søknaden skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av motivasjon/bakgrunn for å søke stipend
  • Eventuelt reiseplan samt budsjettoverslag
  • Eventuelt innsendte/planlagte abstract eller poster
  • CV og arbeidsplass

Stipendet deles ut av styret i NSF-faggruppen for Revmatologi.

Avgjørelse om tildeling skjer tidligst to uker etter søknadsfristens utløp.

Den som tildeles stipend, forventes å avgi skriftlig rapport som kan publiseres på faggruppens webside. Dokumenterte utgifter med originalkvitteringer og skjema: NSF Reiseregning sendes underskrevet med post til kasserer innen 4 uker etter kurs/reise/hospitering.

Søknadsfrist: 1. april 2023

Søknaden sendes elektronisk til NSF- leder av Revmatologisk faggruppe: Kristine Kolic- Johnsen.

Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt!

For mer informasjon, klikk her.