medac stipend Urologi

Stipend fra Medac til FSU medlemmer (urologi)

Medac har opprettet et stipend innen urologi med fokus på blærekreft.

  • Sykepleiere som er medlem av FSU og arbeider innen urologi er velkommen til å søke.
  • Stipendet er opprettet med formål å stimulere til forskning- eller kompetanseutvikling rundt temaet blærekreft.
  • Stipendiet ansees ikke å dekke kostnader relatert til kandidat-/mastergradsarbeid, høyskoleutdanning eller tilsvarende som gir studiekompetanse.
  • Stipendets pålydende er NOK 20.000, og kan i sin helhet gå til en person eller deles på flere.
  • Stipendet tildeles av representanter fra FSU og Medac.